Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

سیستم مدیریت دود

سه شنبه, 14 دی 1395 ساعت 11:47 نوشته شده توسط  مدیر سایت
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آمارها نشان داده که حدود 80 درصد از میزان تلفات و آسیب دیدگیها، ناشی از انتشار دود و بالنتیجه کاسته شدن از میزان دید افراد، کاهش امکان فرار و نهایتاً خفگی¬های ناشی از استنشاق دود می باشد.هدف از سیستم مدیریت و تخلیه دود تامین ایمنی زندگی است.

همچنین این سیستم ها می توانند کیفیت هوای موردنیاز افراد برای نفس کشیدن را تا زمان ترک محل آتش سوزی یا هر مکان پر از دود دیگر، تامین کنند. در مناطقی از ساختمان مثل پله ها و راهروهای آسانسورها نباید تجمع دود وجود داشته باشد تا در زمانی که مردم با ترس و هرج و مرج در حال خروج هستند وجود دود باعث کاهش دید و یا از دست دادن زندگیشان نشود. به طور کلی سیستم تخلیه دود برای خارج نمودن فوری دود ناشی از آتش سوزی یا اگزوز ماشین ها به مکانی دیگر، جهت تامین ایمنی افراد طراحی گردیده است.
در اکثر ساختمانها، سیستم های تشخیص و اعلام حریق و همچنین سیستم های اطفا حریق وجود دارد لذا ممکن است این سوال پیش بیاید که با وجود این سیستم ها چه نیازی به به سیستم کنترل و تخلیه دود است؟ ولی لازم به ذکر است که تعداد افرادی که از مسمومیت ناشی از دود کشته شده اند بسیار بیشتر از افرادی است در اثر سوختگی جان خود را از دست داده اند. بنابراین می توان دریافت که دود بسیار خطرناک تر از آتش است.

ساختار معماری