Mobile menu

تلفن:   44531687 21 98+تلفن:   44531687 21 98+

اعلام حریق

اعلام حریق (4)

14 دی
نوشته شده توسط

همگانی‌سازی اعلام و اطفاء حریق در ایران
پیش گفتار
اخبار ناگوار از عدم دقت در استفاده از تجهیزات اعلام و اطفاء حریق (حوادث سالهای اخیر)، غیرفعال بودن کلی یا جزئی سیستم‌های فوق و همچنین پائین‌بودن سطح عمومی اعتماد به آنها، انگیزه‌ای بود که عملکرد تجهیزات فوق را براساس انتظارات یک ایرانی مورد ارزیابی قرار دهیم و بتوانیم خدماتی برای کاستی‌های موجود ارائه نمائیم.

14 دی
نوشته شده توسط

سیستم های اعلام حریق
دسته بندی سیستمهای اعلام حریق :
عموما، طراحی، اجراء و استفاده عملیاتی از سیستمهای اعلام حریق جهت حفاظت از جان افراد(Life protection) و اموال (Property protection) صورت می گیرد. بهمین خاطر، هدف سیستمهای اعلام حریق براساس استانداردهای معتبر از جمله BS5839.Part1 دارای سطوح مختلف با کاربری های خاص خود میباشند. که به دو دسته تقسیم می شوند:

از تاریخ و اتفاقات ثبت شده، انسانها متوجه شدند واکنش و عملکرد سریع در زمان بروز آتش سوزی و حریق نقش بسیار مهم و حیاتی در کنترل آن دارد. در قرون اخیر، وقتی کسی متوجه حریق میشد نگاهبان شبانه یا هرکسی که متوجه شده بود از زنگ دستی یا شیپور مخصوص، ادارات آتش نشانی یا هر مرکز ذیصلاحی را اطلاع رسانی میکرد.